Co zrobić gdy hodowca zataił wady genetyczne psa?

Pies kupiony z legalnej hodowli, posiadający rodowód, ma chorobę genetyczną, która ujawniła się dopiero po pół roku. Weterynarz zasugerował, że hodowca prawdopodobnie wiedział o chorobie, sprzedając pieska. Rodzina przyzwyczaiła się już do nowego domownika, ale chciałaby aby hodowca zwrócił koszty leczenia. Czy to możliwe?

Na pytanie odpowiedział radca prawny Łukasz Żarnowiec z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM Oleszek, Żarnowiec, Harat sp.k.
,,Tak, bowiem do umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zwierzę, znajdują również zastosowanie przepisy o okresie obowiązywania rękojmi oraz domniemanie istnienia wady w chwili jego nabycia przez kupującego. Sprzedawca (w tym przypadku hodowca) ma obowiązek poinformowania kupującego o stanie zdrowia zwierzaka. Nabywca na podstawie przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi może w przypadku istotności wady odstąpić od umowy lub ubiegać się o wymianę na wolny od wad, czy też o obniżenie ceny. Zgodnie z art. 566 kodeksu cywilnego nabywca może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nabywca może nie tylko skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymiany wadliwego towaru na wolny od wad czy też złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, ale również może dochodzić odszkodowania za poniesioną stratę czy też zwrotu poczynionych nakładów.”
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”