Rożko: Mamy nową strategię na przyszłość

Rynek usług finansowych w naszym kraju kurczy się w sposób postępujący. Niedostrzeganie tego to krótkowzroczność – mówi Krzysztof Rożko, Wspólnik Zarządzający Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

W grudniu ub.r. na łamach naszego dziennika ukazała się opinia pana mecenasa na temat prognoz dotyczących rynku usług prawnych na 2021 rok. Co od tego czasu zmieniło się w zarządzanej przez pana kancelarii?

Dokonaliśmy przeformułowania sposobu myślenia na temat rynku usług prawniczych w Polsce. W dyskusjach ze wspólnikami kancelarii dokonaliśmy oceny bieżącej sytuacji i przedstawiłem strategię na przyszłość.

Jakie są konkluzje?

Kancelaria, którą zarządzam, od zawsze była utożsamiana z obsługą rynków kapitałowych. Jesteśmy i zamierzamy pozostać liderami w zakresie usług prawnych dla funduszy inwestycyjnych. Przykładowo, co miesiąc ukazuje się bardzo ceniony przez odbiorców „Newsletter Regulacyjny”, w którym przedstawiamy naszym klientom z obszaru usług finansowych zmiany zachodzące w otoczeniu regulacyjnym i legislacyjnym, opisujemy też najnowsze interpretacje w zakresie stosowania prawa. Uważam jednak, że rynek usług finansowych w naszym kraju kurczy się w sposób postępujący. Niedostrzeganie tego oznacza krótkowzroczność, na którą nie możemy sobie pozwolić. Sztuka polega więc na takim otwarciu się na nowe możliwości świadczenia usług, aby pogodzić dotychczasowy profil z możliwością eksplorowania nowych obszarów i praktyk.

Czy ma pan na myśli coraz większą rolę państwa w gospodarce? Takim działaniom sprzyja pandemia koronawirusa i ograniczenia w związku z nią wprowadzane. Tzw. upaństwowienie jest widoczne w wielu obszarach życia gospodarczego i postępuje. Nie ulega wątpliwości, że prywatni przedsiębiorcy mają w Polsce coraz ciężej, a przecież polska gospodarka opiera się na małych i średnich firmach.

Istotnie, nie zawsze chodzi tutaj o realizację dobra wspólnego czy konieczny interwencjonizm państwowy. Konkurencja na rynku finansowym istotnie spada, zaś prym w tym zakresie przejmują podmioty państwowe. Bez prężnego rynku finansowego, w szczególności kapitałowego, gdzie następuje tak potrzebna redystrybucja kapitału, żadna gospodarka nie będzie zdrowa, co z kolei prowadzi do ubożenia zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników.

Co to oznacza dla kancelarii prawnych z rynku kapitałowego?

Postępuje konsolidacja usług finansowych w scenariuszu podmiotów państwowych. Spodziewam się chociażby istotnych zmian w strukturze banków komercyjnych. Skoro rynek się kurczy, topnieje też rynek usług doradczych dla tego typu podmiotów. Nasza kancelaria skupia się na obsłudze prywatnych instytucji finansowych. Jednak w związku z zachodzącymi zmianami postanowiliśmy istotnie zdywersyfikować nasze usługi, nie koncentrując się wyłącznie na obsłudze regulacyjnej funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych czy banków, posiadających zresztą własne wewnętrzne służby prawne. Obecnie rozbudowujemy kompetencje kancelarii w zakresie usług wsparcia inwestycji w obszarze transakcyjnym, organizacji finansowania przedsięwzięć prywatnych, nowych technologii w zakresie rozwiązań innowacyjnych dla sektora finansowego dotyczących instrumentów finansowych oraz usług, energetyki, inwestycji infrastrukturalnych, usług family office czy doradztwa gospodarczego w zakresie restrukturyzacji. Zachęcamy do współpracy ambitnych prawników, specjalistów z tych dziedzin.

Czy zatem nie jest to czas na zmiany w KRWLegal?

Tak jak zmienia się rynek, tak też musi zmienić się struktura kancelarii. Wkrótce zmniejszona zostanie liczba wspólników specjalizujących się w obsłudze podmiotów z obszaru funduszy inwestycyjnych Będziemy trzymać kciuki za koleżanki i kolegów opuszczających kancelarię. Życzymy im jak najlepiej, szanując ich prawo do odmiennej oceny zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości.

Uchylając rąbka tajemnicy nie jest to koniec zmian. Jednak o nowych wspólnikach obejmujących nadzór nad rozbudowywanymi aktualnie praktykami przyjdzie jeszcze czas informować rynek; nie uprzedzajmy faktów. Oprócz powyższej dużej zmiany na poziomie zarządczym, sam zespół kancelarii pozostaje bez zmian. Jak zawsze mogą liczyć na moje pełne wsparcie, więc jestem przekonany, że klienci funduszowi nie poczują żadnego pogorszenia jakości obsługi prawnej, a wręcz przeciwnie – będziemy stale pracować nad poprawą tej jakości i wprowadzeniem usług komplementarnych. Wprowadzamy przejrzysty podział nadzoru wspólników kancelarii nad głównymi obszarami działalności doradczej kancelarii. Praktykę funduszową poprowadzę wraz z mec. Łukaszem Zalewskim, który na rynku funduszy inwestycyjnych rozpoczyna właśnie trzecie dziesięciolecie pracy, co mówi samo za siebie.

Jestem pewien, że ten rozkład kompetencji w kancelarii umożliwi osiągnięcie synergii pomiędzy poszczególnymi departamentami i interdyscyplinarną pracę nad złożonymi projektami, co dotychczas nie zawsze było możliwe do realizacji ze względu na zastosowane chińskie mury i unikanie konfliktu interesów w zakresie obsługi banków depozytariuszy. W związku z tym pomimo oceny otaczającej nas rzeczywistości, o której tutaj była mowa, mamy jasno zdefiniowane perspektywy rozwoju.

Artykuł ukazał się w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”