Susza 2019 – decyzja w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych

Decyzję w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi z dnia 27-08-2019r. komentuje r. pr. Tomasz Długozima z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy:

Uchwała w sprawie pomocy dla rolników stanowi w zasadzie kopię programu wdrożonego w ubiegłym roku. Główną różnicą jest zakres udzielanej pomocy – w ubiegłym roku program obejmował wyłącznie szkody poniesione w związku z suszą i powodzią, podczas gdy w tym roku pomoc uzyskają również osoby poszkodowane przez huragan, grad, deszcz nawalny oraz przymrozki wiosenne. W 2019 r., inaczej niż w roku ubiegłym, o wsparcie nie będą mogły ubiegać się gospodarstwa rybackie.

Nie zmienią się natomiast formy pomocy, dzięki czemu najpewniej uda się uniknąć szeregu problemów ujawnionych (i rozwiązanych) w trakcie poprzedniego okresu pomocowego. Warto wskazać chociażby na niejasną datę obowiązku posiadania ubezpieczenia połowy upraw. Zgodnie z interpretacją przyjętą w 2018 r., uprawy winny być ubezpieczone najpóźniej w dniu szacowania strat przez komisję.