Koronawirus – obostrzenia: Czy można udostępniać salę zabaw rodzinie z dziećmi?

Prowadzę salę zabaw. Czy mogę wynająć ją klientom na godziny w modelu: w tym samym czasie jest tylko jedna rodzina z dziećmi?

Rozporządzeniem z 14 stycznia 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – działalność sal zabaw musi pozostać zawieszona do 31 stycznia 2021 roku. Sale zabaw według tego rozporządzenia zostały zaliczone do „miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej”.

Odnosząc się do meritum pytania, wskazać należy, że aktualny lockdown zupełnie wyklucza jakąkolwiek formę prowadzenia działalności sal zabaw, bez względu na liczbę osób w niej przebywających bądź okoliczności, że klienci są rodziną i wynajmują obiekt na godziny.

Aktualne restrykcje trwające do 31 stycznia 2021 roku odnoszą się do obowiązku zamknięcia tego typu działalności bez możliwości dostosowania działania sal zabaw do obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego w trakcie epidemii SARS-CoV- 2.

W przypadku poluzowania restrykcji po 31 stycznia do wznowienia działalności sal zabaw konieczne będzie zastosowanie wszelkich zaleceń w zakresie zasad funkcjonowania tego typu obiektów opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Podstawa prawna: art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 r. poz. 1845 i 2112)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2021r., poz. 91)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”