Odmowa pracy w biurze z obawy przed koronawirusem

Wielu pracowników obawia się zarażeniem koronawirusa i wolałoby pracować w domu niż w biurze. Czy w sytuacji gdy pracodawca nie proponuje im pracy zdalnej mogą odmówić pracy w biurze?

Pytanie:

Czy pracownik może odmówić pracy w biurze w związku z obawą przed zakażeniem i wykonywać tylko pracę zdalną dla pracodawcy?

Odpowiedź:

Pracownik może odmówić pracy w biurze w związku z obawą o zakażenie i w to miejsce świadczyć pracę zdalną wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, obiektywnie zagrażających zdrowiu pracownika. Sam strach przed zarażeniem w biurze nie może stanowić podstawy do odmowy świadczenia pracy w trybie stacjonarnym.

Zgodnie z art. 210 § 1 KP, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. Z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia lub życia pracownika będziemy mieli jednak do czynienia wyłącznie w przypadkach obiektywnie uzasadniających obawę przed zakażeniem COVID-19. Sytuacją taką będzie np. polecenie wykonywania pracy z osobą zarażoną, bądź objętą kwarantanną.

Wymaga przy tym podkreślenia, iż każda odmowa świadczenia pracy w sposób ustalony w umowie o pracę powinna być dobrze przemyślana i uzasadniona.

 

Odpowiedz ukazała się w serwisie firma.rp.pl