Praca zdalna, a awaria internetu. Kto zapewnia internet?

Praca zdalna to teraz w przypadku wielu firm codzienność. Jednak podczas jej wykonywania może dojść do awarii sieci internetowej. Kto wtedy odpowiada za zapewnienie internetu?

Pytanie:

Czy w przypadku awarii sieci internetowej pracownika w trakcie pracy zdalnej pracodawca powinien zapewnić alternatywne źródło dostępu do internetu dla pracownika?

Odpowiedź:

Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawiera art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). Zgodnie z nim, pracodawca, w okresie obowiązywania stanu epidemii może polecić pracownikowi pracę poza stałym miejscem jej wykonywania. Z przepisów spec-ustawy wynika, że narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Wykorzystanie pracy zdalnej przy użyciu narzędzi niezapewnionych przez pracodawcę może nastąpić, gdy zachowane będą względy bezpieczeństwa informacji.

Powyższe oznacza, że sieć internetową pracownika można wykorzystać dla celów świadczenia pracy. Jednak w przypadku jej awarii to pracodawca powinien zapewnić alternatywne źródło dostępu do internetu dla pracownika. Pracownik nie odpowiada wobec pracodawcy za niezawodność własnych narzędzi, za pomocą których wykonuje pracę.

Odpowiedz ukazała się w serwisie firma.rp.pl

Czytaj także: Jakie są obowiązki dostawców usług cyfrowych?