Urlop okolicznościowy – czy można go odmówić?

Imprezy okolicznościowe w okresie pandemii niosą ze sobą ryzyko zarażenia pracownika. Czy w związku z tym pracodawca może się zabezpieczyć?

Pytanie:

Czy można odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi?

Odpowiedź:

Pracodawcy obawiają się konsekwencji udziału pracownika w uroczystościach takich jak ślub czy pogrzeb z uwagi na potencjalne ryzyko związane z zarażeniem wirusem COVID 19. Wiele uroczystości może wiązać się z ryzykiem odbycia przez pracownika kwarantanny. A to z kolei może prowadzić do zaburzenia funkcjonowania zakładu pracy. Powstała więc wątpliwość czy można odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego pracownikowi na czas ww. uroczystości.

Bezsprzecznie urlopu okolicznościowego udziela się na wyraźne żądanie pracownika, informującego pracodawcę o okolicznościach uprawniających go do udzielenia mu ww. urlopu (np. ślub, pogrzeb) i przedstawiającego dowód zaistniałej sytuacji. W takim przypadku pracodawca nie ma prawa odmowy udzielenia urlopu okolicznościowego pomimo obaw związanych z zagrożeniami epidemii COVID-19.

Urlop okolicznościowy, a urlop wypoczynkowy

Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, gdy pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy ponieważ przebywa na urlopie wypoczynkowym, podczas którego zaistnieją okoliczności uprawniające go do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Wówczas pracodawca nie musi udzielić mu urlopu okolicznościowego, gdyż osoba ta nie wykonuje pracy w chwili zaistnienia zdarzenia. Ponadto, nie jest właściwe udzielenie pracownikowi urlopu okolicznościowego po urlopie wypoczynkowym, gdy nie będą już istnieć przesłanki do skorzystania z urlopu okolicznościowego. Przyjmuje się bowiem, że dni wolne z tytułu urlopu okolicznościowego nie powinny być udzielane, gdy sprawy zostały już przez pracownika załatwione. Przepisy nie zabraniają jednak udzielenia urlopu okolicznościowego w późniejszym okresie, jeśli pracownik przekona pracodawcę, że jest mu on potrzebny. Nie ma też przeszkód, by pracodawca zgodził się na przerwanie urlopu wypoczynkowego, udzielenie jednego dnia zwolnienia okolicznościowego i tym samym przesunięcie niewykorzystanego dnia urlopu wypoczynkowego na inny termin.

Jednocześnie rozporządzenie nie reguluje zasad udzielania urlopu okolicznościowego (w tym procedur występowania o zwolnienie, kwestii dokumentów potwierdzających podstawy do udzielenia ww. urlopu). Dlatego sugeruje się, aby pracodawca uszczegółowił zasady udzielania zwolnień okolicznościowych np. w regulaminie pracy.

Odpowiedz została opublikowana w serwisie firma.rp.pl

Czytaj także: Urlop wychowawczy – rezygnacja a powrót do pracy