Na jaki okres pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej?

Czy okres wykonywania pracy zdalnej może być swobodnie skracany i wydłużany? Czy pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej?

Możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej uregulowana została w treści art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych – dalej: Ustawa (patrz podstawa prawna). W treści art. 3 ust. 1 Ustawy wskazano jednoznacznie, iż polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej może nastąpić w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (obowiązywał od 14 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.) albo stanu epidemii (obowiązuje nieprzerwanie od 20 marca 2020 r.), oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu.

W przepisach brakuje jednak określenie maksymalnego okresu, na jaki może nastąpić polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, a tym samym przyjąć zatem należy, iż okres ten może mieć dowolną długość, byleby jego koniec nie wykraczał poza okres trzech miesięcy po odwołaniu stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego. Zwrócić należy uwagę, że przepisy Ustawy nie zawierają żadnych ograniczeń w zakresie skracania i wydłużania pierwotnie określonego okresu, w jakim pracodawca polecił wykonywanie pracy zdalnej. Przyjąć zatem należy, iż okres wykonywania pracy zdalnej może być swobodnie skracany i wydłużany, a pracodawca może dodatkowo w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej (art. 3 ust. 8 Ustawy).

Nie można pominąć tego, że polecenie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej stanowi kompetencję pracodawcy, a obowiązkowa praca zdalna dotyczy jedynie urzędów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury (§ 22 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szczególne uregulowanie w zakresie okresu, w jakim może zostać zlecone wykonywanie pracy zdalnej, zostało przewidziane w treści art. 4h Ustawy dla osób przebywających na kwarantannie. Wykonywanie przez te osoby pracy zdalnej może nastąpić jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ale już nie w wskazywanym powyżej, okresie 3 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Do warunków pracy zdalnej osób przebywających na obowiązkowej kwarantannie mają zastosowanie ogólne regulacje przewidziane w treści art. 3 ust. 3 – 8 Ustawy.

podstawa prawna: art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)

podstawa prawna: § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2132).

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita” 

Czytaj także: Koronawirus. Czy w czasie epidemii można wysłać część pracowników na urlop?