Pensja różni się od tej zapisanej w umowie

Kwota, która widnieję na umowie, znacząco różni się od tej, którą pracownik otrzymuję. Nasza czytelniczka pyta czy w tej sytuacji, ona sama nie będzie miała żadnych problemów prawnych z tego tytułu?

Odpowiedzi udzieliła Joanna Czajor, aplikant radcowski z kancelarii radcy prawnego Marek Płonka i Wspólnicy sp. k.

,,W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż odpowiedź na Pani pytanie będzie różna w zależności od tego czy pracuje Pani na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę umowa powinna zostać zawarta na piśmie najpoźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Wynagrodzenie minimalne w przypadku pracy na pełen etat powinno wynosić 2250 zł brutto, niższa kwota może być uzasadniona pracą w niepełnym wymiarze godzin. Postanowienia umowne, które przewidują całkowitą lub częściową nieodpłatność pracy na mocy art. 18 § 2 Kodeksu pracy (k.p.), są nieważne.
W przypadku zawarcia umowy zlecenia, umowa taka może zostać zawarta także ustnie, nie mamy tutaj wymogu formy pisemnej. Wynagrodzeni, jednakże powinno zostać określone na umowie w rzeczywistym jego wymiarze. Jeżeli zgodnie z umową uzyskuje Pani zapłatę w wysokości 124 zł brutto, a faktyczny wymiar czasu świadczonych przez Panią usług w oparciu o otrzymaną zapłatę jest większy jest większy to z pewnością powinna Pani zadbać aby na umowie widniała taka kwota jaką rzeczywiście Pani otrzymuje na podstawie wykonanych przez Panią zadań.
Niezależnie od tego czy świadczy Pani pracę na podstawie umowy o pracę czy wykonuje zlecenie, powinna Pani zwrócić się do szefa o wskazanie w umowie rzeczywistej kwoty należnej Pani zapłaty w oparciu o wymiar Pani pracy. W obecnej sytuacji Zleceniodawca bądź Pracodawca (jeżeli w umowie wskazano np. ułamkową część etatu celem obejścia przepisów) będzie mógł wypłacić Pani kwotę 124 zł brutto, a w razie ewentualnych roszczeń z Pani strony o zapłatę pełnej kwoty za wykonaną prace/zlecenie to na Pani będzie ciążył ciężar dowodowy w wykazaniu, że należy się Pani zapłata w większym wymiarze. Dodatkowo dochodzi tutaj kwestia wysokości odprowadzanych składek w zakresie ubezpieczenia.’’
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”