Szczepienie na koronawirusa – czy informować pracodawcę?

Szczepienia na koronawirusa przyspieszają. Wkrótce ma ruszyć pilotażowy program szczepień w zakładach pracy. A co z już zaszczepionymi? Czy mają informować pracodawcę o zaszczepieniu się?

Pytanie:

Czy pracownik musi informować swojego pracodawcę o tym, że się zaszczepił?

Odpowiedź:   

Wszelkie informacje dotyczące pracownika, a związane ze szczepieniami, stanowią dane o jego zdrowiu i jako takie podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawach pacjenta, z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz z RODO. Obecnie obowiązujące regulacje prawne co do zasady nie dają pracodawcy podstawy do pozyskiwania od pracowników informacji o poddaniu się nieobowiązkowemu i dobrowolnemu szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19.

Bezpieczeństwo zakładu to za mało

Uzyskiwanie przez pracodawcę ww. informacji dzięki powołaniu się na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy uznać należy za niewystarczające. Odmowa przekazania pracodawcy informacji o szczepieniu nie może stanowić podstawy do odpowiedzialności porządkowej pracownika lub do rozwiązania z nim stosunku pracy.

Zwrócić jednak należy uwagę, iż w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach w związku z treścią art. 22 (1b) § 1 kodeksu pracy możliwym byłoby pozyskanie ww. informacji na podstawie zgody pracownika. Jednakże tylko w sytuacji, gdy przekazanie danych nastąpiłoby z inicjatywy pracownika. Zgoda ta musi jednak spełniać warunki określone przez RODO, tj. powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznacznie okazywać wolę pracownika.

Jednocześnie wskazuje się, iż pracodawca może zostać uprawniony do uzyskania informacji o szczepieniach przeciw chorobie COVID-19 na podstawie polecenia właściwego organu wydanego na podstawie art. 11h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 8a ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Hipotetycznie możliwym będzie więc przypadek, gdy służby sanitarne wydadzą adresowaną do pracodawcy indywidualną decyzję odnoszącą się do kwestii konieczności potwierdzania zaszczepienia pracowników, w wyniku której pracodawca będzie zobligowany do pozyskania ww. danych.

 Współautorem tekstu jest Patrycja Wanat, aplikant radcowski z Kancelarii Radców Prawnych Marek Płonka i Wspólnicy sp.k.

Odpowiedz została opublikowana w serwisie firma.rp.pl

Czytaj także: Koronawirus. Czy w czasie epidemii można wysłać część pracowników na urlop?