Imię i nazwisko:

Grzegorz Pacek

Kancelaria:

Marek Płonka i Wspólnicy

Funkcja:

Radca prawny

Specjalizacje:

- prawo własności intelektualnej

Kariera:

Doktor nauk prawnych. Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Prowadzi blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami – http://ip.pacek.name.

Sukcesy:

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego.